Ga naar de inhoud

Agressieve reinigingsmiddelen vervangen met Prolan

Bij het repareren is men vaak gehaast en de term “we doen het altijd zo” horen we dan ook meer dan eens. De gedachte is dat door agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken men tijd kan besparen, maar de nadelen zijn vele malen groter. Die nadelen komen pas later in gezondheidsproblemen tevoorschijn. Met alle gevolgen vandien.

Natuurlijk krijgen we ook de vraag hoe Prolan is te verwijderen en ook steeds vaker de vraag: “Onze werkplaats is compleet overgegaan op ProLan, maar heb je geen alternatief voor die verschrikkelijke remmenreiniger of Dasty? De werkplaats gebruikt dozen per week van dat gif!” Prolan is een natuurlijk middel, bevat geen chemische bestanddelen en is dus goed voor de gezondheid.

Nadelen van chemische reinigingsmiddelen

Het gebruik van remmenreiniger en Dasty, dus chemisch reinigingsmiddelen, kunnen enkele nadelen met zich meebrengen. Hier zijn enkele mogelijke nadelen:

  1. Toxiciteit: Remmenreinigers bestaan vaak uit chemische middelen en  koolwaterstoffen, zoals aceton, ethylacetaat, tolueen, Isopropanol , Trietheen met chloor, Tetraetetchloorgheen (perchloorethyleen) en andere koolwaterstoffen die schadelijk kunnen zijn bij inademing en bij huidcontact. 
  2. Brandbaarheid: Veel remmenreinigers zijn brandbaar, waardoor ze een risico op brand vormen. Het is belangrijk om ze te gebruiken in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van open vuur en vonken.
  3. Schadelijk voor lak en kunststoffen: Remmenreinigers kunnen schadelijk zijn voor lakoppervlakken en sommige kunststoffen. Bij gebruik in de buurt van deze materialen is voorzichtigheid geboden om schade te voorkomen.
  4. Milieubelasting: Het afvalwater dat ontstaat bij het reinigen met remmenreiniger kan schadelijke stoffen bevatten. Het is belangrijk om de lokale voorschriften voor het afvoeren van dergelijke chemicaliën in acht te nemen om milieuverontreiniging te voorkomen.
  5. Niet geschikt voor alle materialen: Sommige remmenreinigers kunnen bepaalde materialen beschadigen. Het is belangrijk om de instructies van de fabrikant te volgen en te controleren of het product geschikt is voor de specifieke materialen waarop het wordt gebruikt.
  6. Afname van de luchtkwaliteit: Het gebruik van remmenreiniger in kleine, gesloten ruimten zonder goede ventilatie kan leiden tot ophoping van dampen, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Om de nadelen specifiek voor Dasty-producten te identificeren, raden we aan de productinformatie op de verpakking te lezen of – indien beschikbaar – de technische gegevensbladen of veiligheidsinformatiebladen van het specifieke product te raadplegen. Dit geeft gedetailleerde informatie over de samenstelling, gebruiksaanwijzingen en mogelijke risico’s. 

Wat zijn van de bestandsdelen van remmenreiniger?

  1. Oplosmiddelen: Remmenreinigers bevatten middelen die helpen bij het oplossen en verwijderen van olie, vet en andere verontreiniging. Veel voor dit soort oplosmiddelen zijn niet gunstig voor de gebruiker en het milieu
  2. Drijfgas: Om het product als een spuitbus te kunnen gebruiken, wordt vaak een drijfgas toegevoegd. Veelvoorkomende drijfgassen zijn koolwaterstoffen zoals propaan of butaan. Note; ProLan gebruikt geen drijfgas maar perslucht in de spuitbussen.
  3. Additieven: Sommige remmenreinigers bevatten additieven om bepaalde eigenschappen te verbeteren, zoals het vermogen om roest te voorkomen, de verdampingssnelheid te regelen, of de smering van metalen onderdelen te bevorderen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de samenstelling van remmenreinigers varieert en dat niet alle producten dezelfde ingrediënten bevatten. Het is raadzaam om de productinformatie op de verpakking te raadplegen of – indien beschikbaar – de technische gegevensbladen of veiligheidsinformatiebladen van het specifieke product te bekijken voor gedetailleerde informatie over de samenstelling en veilig gebruik.

Probeer Prolan Super Cleaner 

We hebben geluisterd naar onze klanten en kunnen een alternatief aanbieden in de vorm van PB Super Cleaner, deze vervangt o.a. remmenreiniger, koudontvetter en Dasty. PB Supercleaner is een alkalisch product met een PH-waarde van 13, dus een ontvetter, maar omdat je deze met water zwaar kan verdunnen is deze snel afbreekbaar, 97% binnen 24uur. Helaas niet gebaseerd op lanoline zoals onze andere producten maar wel een zeer mild product voor mens, milieu en dier. 

Dus beter is het om over te stappen op producten van Prolan Benelux. Niet alleen is het goed voor de gezondheid, maar het is ook een goedkope oplossing. Doordat het mengbaar is met water bedragen de kosten € 0,18 per liter! Koop Prolan Super Cleaner in onze webshop vanaf € 18,86 per liter.